NIKO UVC системи - професионално оборудване за дезинфекция на въздух и повърхности

uvc.nikotechnologies.com

NIKO UVC системи - професионално оборудване за дезинфекция на въздух и повърхности

UV системите NIKO са едни от най-мощните дезинфекционни системи на пазара днес. Нашето оборудване от професионален клас защитава вашето семейство и пациенти от въздушни и повърхностни патогени в болници, училища, хотели, офиси, домове, ресторанти - навсякъде, където хората се събират на закрито.

  • UVC системи за дезинфекция на въздуха
  • UVC системи за дезинфекция на въздух и повърхности
  • Персонализирани решения съобразени с вашия обект

Предимства

  • Ефективна дезинфекция чрез UVC светлина
  • Не образува озон, напълно безопасен за употреба
  • Двойна функция, комбинираща въздушна и повърхностна дезинфекция. Безвреден, когато се използва за циркулиращ въздух, със сензор за движение за да предотврати пряко излагане на UVC радиация бярху хора и животни
  • Тих и несмущаващ звук по време на работа.
  • Висока UVC доза за 99.9% дезинфекция
  • Минимална поддръжка

За повече информация посетете нашия сайт: uvc.nikotechnologies.com