CfdOF Workbench - интегрирана среда за числено моделиране и симулация на течности и газове

CfdOF Workbench - интегрирана среда за числено моделиране и симулация на течности и газове

Работната среда CfdOF (Computational Fluid Dynamics) в FreeCAD е мощно разширение, което позволява на инженери, архитекти и дизайнери да извършват сложни динамични симулации на течности и топлинни процеси. С това разширение можете да създадете виртуален модел на вашето проектиране и да го тествате в реални условия, за да разберете и подобрите поведението му.

Тези симулации ви позволяват да предвидите как ще се държи системата при реалистични условия, без да я изграждате или тествате физически. Това ви позволява да правите промени във виртуалния модел, преди да ги приложите в реалността, като спестявате време и пари. Освен това, чрез използването на CFD, рискът от грешки и инциденти може да бъде сведен до минимум, тъй като потенциалните проблеми могат да бъдат идентифицирани предварително.

С CfdOF Workbench във FreeCAD можете лесно и бързо да създавате, изчислявате и визуализирате 3D модели. Удобният за потребителя интерфейс ви позволява лесно да конфигурирате вашите симулации и да наблюдавате резултатите в реално време. Освен това, предлага се обширна документация и поддръжка, за да започнете работа със системата.

CfdOF Workbench - интегрирана среда за числено моделиране и симулация на течности и газове

CfdOF Workbench представлява цялостно решение за симулация на поток във FreeCAD. Като цяло, работната среда CfdOF във FreeCAD е необходим инструмент за инженери, архитекти и дизайнери, които искат да извършват сложни симулации на потока и топлина. Той е лесен за използване, удобен за потребителя и не изисква специален хардуер или софтуер. Ако търсите рентабилно решение за вашите CFD симулации, тогава работната маса CfdOF във FreeCAD е отличен избор.