CAELinux 2020 - Създаден от инженери да служи на инженери

CAELinux е дистрибуция, фокусирана върху Computer-Aided Engineering (CAE).

Проектирана с умисъл за студенти и преподаватели, дистрибуцията е заредена със софтуер с отворен код, който може да се използва за моделиране на всичко - от животински органи до аеродинамични профили. Последната версия е CAELinux 2020.

CAELinux 2020 - Създаден от инженери да служи на инженери

Първата стабилна версия на CAELinux е издадена през 2007 г. и е базирана на PCLinuxOS 2007. Разпределението е създадено, за да улесни получаването на GPL-лицензиран инструмент за анализ на крайни елементи Salome-Meca. CAELinux 2020 вече е осмото издание на дистрибуцията, базирано на Xubuntu 18.04 LTS, и разшири фокуса си през годините във впечатляващ набор от CAE инструменти, свързани с отворения код.

CAELinux 2020 - Създаден от инженери да служи на инженери


Минималните изисквания за CAELinux 2020 са x86-64 платформа с 4 GB RAM за „опростен анализ“. За професионална употреба се препоръчва 8 GB RAM или повече с „модерна графична карта AMD / NVidia“. Цялата дистрибуция може да се стартира от 8GB USB устройство с възможност за инсталиране на диск (минимум 35GB). За тези потребители, които искат да пуснат дистрибуцията като виртуална машина, това не е никакъв проблем, проектът с отворен код VirtualBox е на ваще разположение.

CAE Linux


Има твърде много различни софтуерни пакети, уникални за дистрибуцията CAELinux, за да обхванат всички в една статия. Тъй като дистрибуцията е изградена върху Xubuntu, CAELinux се предлага с всички стандартни инструменти, налични в основната дистрибуция. В допълнение към стандартните пакети, обаче, CAELinux обединява CAE пре / пост процесори, CAD и CAM софтуер, солвъри за крайни елементи, изчислителни приложения за термодинамичен анализ, инструменти за проектиране на платки, биомедицински софтуер за обработка на изображения, прототипиране чрез 3D печат, генериране на CAM / g-код и голям набор от езикови пакети за програмиране.

CAE Linux

Тук може да намерите пълен списък на конкретните проекти с отворен код, включително няколко уеб-базирани инструмента, които просто стартират в броузър браузър, както и да свалите дистрибуцията: Официална страница на CAELinux

CAE Linux