Elmer - Комплексни симулации с почти безгранични възможности

Elmer е софтуерно решение за симулация с отворен код, разработено от консорциум към CSC – IT Center for Science във Финландия.

Този софтуер прави нова допълнителна стъпка към подобрение на Системите за автоматизация на инженерния труд (САИ, англ. CAE, computer-aided engineering), като предоставя на потребителите възможността да осъществяват анализ на крайни елементи (FEA, finite element analysis) или да правят комплексни симулации на системи, които поддържат тази функционалност.
Elmer

Софтуерът също така поддържа изчислителна динамика на флуидите (CFD,computational fluid dynamics), която позволява на потребителите да изпълняват сложни мултифизични симулации за решаване на различни проблеми, свързани с топлинни, флуидни и електромагнитни въздействия. Много от софтуерните пакети за CFD с отворен код, използвани в академичните среди, предлагат предимно цифрови анализи вместо реални симулации като Elmer.


Elmer

Търговският успех на производителя на мобилни устройства Nokia постави Финландия на картата като нация, която възприе силата на науката, технологиите и инженерството, като по този начин накара финландското правителство да възложи на Elmer проект в областта на автоматизираното проектиране и динамиката на флуидите в полза на световната научна общност. Сорс-кодът на Elmer е общодостъпен за безплатна компилация. Тази цел е постигната просто чрез разработване на няколко работещи двоични файла за Windows, Linux и виртуални машини. С Elmer CFD могат да се изпълнят следните графични симулации, анимации и решаващи устройства:

  • Модели с общ флуиден поток като Рейнолдс, Стокс и Навие-Стокс.
  • Функционалната теория на Кон-Шасм за плътността в областта на квантовата механика.
  • Модели с обща еластичност.
  • Магнитна индукция и други елементи на електромагнетизма.

Elmer се радва на свободата на глобалния публичен лиценз на (GNU, General Public License ), което означава, че е напълно безплатен за използване и модификации. Може да се инсталира на толкова компютри, колкото е необходимо, а също така позволява да бъде компилиран според желанията и специфичните нужди на потребителя. Най-често срещаният двоичен файл за 64-битови системи под Windows изисква мощен компютър. Аналогична е ситуацията и под Linux.

Линк към официален саит на Elmer може да намерите тук.