Gmsh - продуктивен инструмент за дискретизация (омрежаване) на геометрии

Gmsh е софтуер за моделиране с отворен код и инструмент за дискретизация (омрежаване) на геометрии

Gmsh - продуктивен инструмент за дискретизация (омрежаване) на геометрии
Целта на неговото проектиране е да се осигури прост инструмент за решаване на академични проблеми с параметрично въвеждане и разширени възможности за визуализация. Gmsh има доста ограничени възможности за създаване и модифициране на геометрията. Новата геометрия е създадена топологично от примитивни компоненти: точки, ръбове, лица и накрая обеми.

В най-новите версии на Gmsh се поддържат CAD геометрии благодарение на Open Cascade ядрото.

Софтуерът има различни режими на работа за различните моделни фази. Създаването и манипулирането на геометрията се извършва в режим Geometry, а омрежаването в Meshing режим. Налични са също така режимите Solver и Post-processing за интерфейс на решенията на задачите и визуализация на резултатите. Потребителският интерфейс се състои от главно меню, конзола и допълнителни прозорци за настройка на мрежови параметри. Приложението поддържа 2D и 3D омрежаване, както и различни опции за горе посочените функции.

Gmsh - продуктивен инструмент за дискретизация (омрежаване) на геометрии

Gmsh може да чете CAD геометрии в следния формат: IGES, STEP, BREP и по подразбиране Gmsh притежават собствен GEO формат. Съществуващите мрежи могат да бъдат импортирани в няколко формата: I-deas UNV, VTK mesh, MED формати, Medit mesh, Nastran bulk data, Plot3D структурирана мрежа, STL и VRML повърхностни мрежи. Експортирането на мрежата е възможно в същите формати като импортирането, а също и в DIFF- PACK 3D мрежов формат.

Gmsh - продуктивен инструмент за дискретизация (омрежаване) на геометрии

Внедряването на алгоритъма за свързване в Gmsh изисква само скромно количество физическа памет и е относително бърз; генерирането на неструктурирана мрежа от над 800 000 елемента отнема само няколко минути. Софтуерът позволява мрежова оптимизация, чрез която се оптимизира мрежовата вътрешна топология, така че ненужните елементи да бъдат премахнати.

Линк към официален саит на Gmsh може да намерите тук.