OpenFOAM - Стандартът при анализа на флуиди

OpenFOAM - Стандартът при анализа на флуиди

OpenFOAM е изчислително софтуерно приложение за анализ на динамиката на флуидите като термодинамичен анализ, което работи на Linux, macOS и Windows.


Това софтуерно приложение дава на бизнеса възможността да симулира практически всяка среда. Компаниите, работещи в авиокосмическата и транспортната индустрия, могат да използват OpenFOAM за тестване на самолетни и автомобилни конструкции, пожарогасителни системи, двигатели и други продукти, без да се нуждаят от физически прототипи.


Някои ключови характеристики на компютърно подпомогнатия инженерингов софтуер OpenFOAM включват турбулентност, термофизика и транспортно моделиране, както и симулации на многофазни потоци.

Както е случаят с много CAE софтуерни продукти, OpenFOAM поддържа генериране на мрежи за прости и сложни геометрии. Той също така поддържа цифрови решения чрез ODE система и линейни системни солвъри.


В допълнение към поддържащите модели на динамика на флуида, софтуерът за симулация OpenFOAM има широк набор от функции за анализ на крайни елементи.  OpenFOAM можете да използвате за анализ на структури и топлинни свойства на системите, както и за моделиране. Възможностите за FEA също могат да решат транспортни и електромагнитни проблеми.

OpenFOAM - Стандартът при анализа на флуиди


OpenFOAM

OpenFOAM е разработен и поддържан от фондация OpenFOAM. Тъй като OpenFOAM е CFD софтуер с отворен код, бизнесът има шанс да го изтегли и използва безплатно. Опции за първокласно обучение и поддръжка се предлагат и от трети страни доставчици.


Независимо дали управлявате голямо производствено предприятие или академично изследователско съоръжение, OpenFOAM предлага мощни симулационни функции, които ви помагат да анализирате широк спектър от системи.

Линк към официален саит на OpenFOAM може да намерите тук.