Salome-Meca - изчерпателно решение с отворен код

Salome-Meca - изчерпателно решение с отворен код

Salome-Meca е комплексно решение с отворен код за провеждане на симулации на механични системи, което включва мощен инструментариум за предварително проектиране, мрежово генериране, решаване на задачи и визуализация на резултатите.

Това решение е резултат от сътрудничеството между две европейски организации - EDF и CEA - които имат богат опит в областта на ядрената енергетика и научните изследвания. Salome-Meca е в основата на кода на оригиналното Salome проектиране, което е разработено от CEA и предоставя интегрирана среда за предварително моделиране и симулации в областта на науката и инженеринга.

Един от най-големите предимства на Salome-Meca е възможността за решаване на задачи, свързани с термо-механични проблеми, което го прави особено полезен за симулации на поведението на материалите при високи температури и под влияние на механични натоварвания.

Salome-Meca е подходящ за използване в различни области, включително машиностроенето, авиацията, космическата промишленост, изследванията в областта на енергетиката и други.

В допълнение към мощния си функционалност, Salome-Meca е с отворен код и се разпространява под лиценза GPL, което означава, че може да бъде свободно използван и модифициран от всеки желаещ.

Ако сте заинтересовани да научите повече за Salome-Meca, можете да посетите официалния уебсайт на проекта и да изтеглите софтуера безплатно.