Netgen/NGsolve - високоефективен софтуер за решаване на мултифизични проблеми

Netgen/NGsolve е високоефективен софтуер за решаване на мултифизични проблеми через метода на крайните елементи.

Той се използва за анализ на механични модели, динамика на флуидите и електромагнетизъм.

Netgen/NGsolve - високоефективен софтуер за решаване на мултифизични проблеми

Гъвкавият интерфейс написан на Python позволява лесно да бъдат внедрени нови физически уравнения и алгоритми за решения.

Линк към официален саит на Netgen/NGsolve може да намерите тук.