CalculiX - Мощен инструмент за анализ за машиностроенето

CalculiX е безплатно приложение с отворен код за анализ на крайни елементи, което използва входен формат, подобен на Abaqus. 

CalculiX logo

Той има имплицитен и експлицитен солвър (CCX) и пред- и постпроцесор (CGX). Софтуерът е написан за операционите системи Linux и Windows.

Предпроцесорният компонент на CalculiX може да генерира мрежови данни за изчислителните програми за динамика на флуидите, ISAAC и OpenFOAM. Той може също така да генерира входни данни за комерсиалните програми МКЕ Nastran, Ansys и Abaqus. Предпроцесорът може също да генерира мрежови данни от STL файлове.

CalculiX result

Написана е библиотека на Python, pycalculix, за да се автоматизира създаването на модели на CalculiX в езика за програмиране Python. Библиотеката осигурява на Python достъп до изграждане, зареждане, свързване в мрежа, решаване и заявки за резултати от CalculiX за 2D модели. Пикалкуликс е написан от Джъстин Блек. Примери и уроци са на разположение на сайта на pycalculix.

CalculiX result

FreeCAD притежява работен модул FEM, който автоматизира създаването на модели на Calculix.

Линк към официален саит на CalculiX може да намерите тук.