Как трябва да бъде изготвен един чертеж за лазерно рязане и огъване с абкант

Каква техническа информация е нужно да предоставите? Тук можете да получите пълната информация за изискванията на чертежите при изработването на лазерно изрязани детайли с допълнително огъване на абкант.

Как трябва да бъде изготвен един чертеж за лазерно рязане

Ние използваме технически чертежи, за да произведем перфектно вашия компонент. Чертежът ни е необходим, за да проверим информацията за размерите на огъване, размерите на отворите и т.н. по време на производството.

1 Спецификация на размерите на огъване

За огънати части са ни необходими всички съответни размери, които трябва да се проверят от нас при сгъване на абканта. Моля, уверете се, че сте посочили и оразмерили всички дължини на огъване, ъгли (които не отговарят на 90°) и съответните радиуси на огъване.

 2 Информация за метода на проекция

Детайлите обикновено се показва в 3-странна проекция. Ние използваме европейския метод на проекция по примерния чертеж. От това можете да видите как изгледите са получени от главния изглед. Ако използвате различен метод на проекция, не можем да гарантираме правилното производство според вашите чертежи.

3 Технически чертеж на зенкер

Ако желаете в последствие да се изработят зенкери, във векторнив DXF файл трябва да присъстват само окръжностите на сърцевината на отвора.

4 Технически чертеж на резба

Ако желаете в последствие да се изработят резби, моля, посочете размер и позиция на резбата. Във векторнив DXF файл трябва да присъстват само окръжностите на сърцевината на отвора за резба.

Стандартните резбите се произвеждат по ISO 742 / DIN 13-1.

5 Информация на видимата страна / фолираната страната

Ако желаете да поръчате фолирана ламарина или имате предпочитания за "видима страна", моля, уведомете ни от коя страна трябва да бъде компонентът, ако не е избран при качване. Когато изрязваме на базата на прикачения от вас 2D векторен файл, изгледът отгоре е по подразбиране избраната страна.

6 Информация за началната точка на лазера (по избор)

В зависимост от размера на компонента и производствените опции, в началната точка на лазерното изрязване се поставя микромост, за да предпази компонента от накланяне. Имате ли точни идеи относно началото на лазерното изрязване поради дизайна? След това просто маркирайте тази позиция в чертежа и ни пипете в полето за коментар. Това може да бъде полезно, ако искате да избегнете грапавини на материала в определена точка на компонента, и те да повлияят на поведението на монтиране към други компоненти.

Указания за изготвяне на CAD файл