Лазерно рязане - процес и предимства

Процес на лазерно рязане

Лазерното рязане не е просто лазерно рязане. Съществуват различни процеси като рязане с лазерен лъч, сублимационно рязане или пламъчно рязане за постигане на желания резултат с най-високо качество.

Предимствата на лазерното рязане 

Независимо дали са плочи или сложни геометрии - лазерът работи с милиметрова точност и реже метали като стомана, неръждаема стомана, алуминий и мед с абсолютна прецизност.

 • Свобода на контурите и гъвкавост при сложни геометрии: Поради своята гъвкавост, процесът на термично рязане често се използва за малки партиди, които позволяват голям брой варианти. Лазерният лъч е фокусиран върху едно място, останалата част от материала почти или изобщо не се нагрява термично. В резултат на това междината при рязане е много по-малка, едва по-широка от самата греда.Резултатът: Контурите са много гладки.
 • Чисти отрязани ръбове без нужда от последваща обработка: Много високата скорост на рязане, комбинирана с изключително тънък лазерен лъч, позволява чисти ръбове, което елиминира необходимостта от досадна последваща обработка.
 • Високо качество на крайния продукт: прецизността на обработката от лазерния лъч осигурява висок стандарт на качество, като се избягват груби ръбове.
 • Висока скорост на рязане: В зависимост от материала и дебелината на листа, могат да бъдат постигнати много високи скорости на рязане, без да се налага да се допуска някаква забележима загуба на качество.
 • Бъдеща жизнеспособност на технологията за лазерно рязане: Особено при обработката на ламарина, непрекъснатото по-нататъшно развитие на иновативните файбър-лазери допринася за факта, че рязането с лазерен лъч е конкурентно и е популярен процес на рязане.
 • Устойчивост на технологията: Избягва се загубата на материал поради високоефективното разполагане на материала по време на лазерно рязане. Особено в динамични цени на суровините, това е важен въпрос за много компании, за да действат по начин, съобразен с ресурсите.
 • Висока рентабилност: Кратки времена за настройка, избягване на смяна на инструменти и комбинация от няколко поръчки в един работен процес водят до висока ефективност на разходите дори при малки количества
 • Комбинируемост: Лазерното рязане може да се комбинира с други етапи на обработка на метал. (например с гравиране или маркиране)

В зависимост от изискванията, т.е. какъв вид лазерна част е необходима за каква употреба и каква дебелина на материала, различни процеси са по-подходящи.

Лазерно рязане чрез изгаряне

Лазерно рязане чрез изгаряне

При метали с високо съдържание на желязо е приложимо лазерното рязане чрез изгаряне. Кислородът се използва като технически газ за рязане, главно за обработка на въглеродна стомана. Отначало лазерният лъч прониква в метала и впоследствие го нагрява. Кислородът се вдухва в прореза под високо налягане. След това нагрятият метал реагира с кислорода, изгаря и освобождава енергия.  Допълнителният енергичен тласък означава, че Лазерното рязане чрез изгаряне позволява много високи скорости на рязане и зара ди това и обработка на дебела ламарина.

Предимства

 • по-високи скорости на рязане от другите процеси
 • възможни по-високи дебелини на листа, отколкото при другите процеси

Недостатък

 • Образуване на оксиди по отрязаните ръбове, които трябва да бъдат отстранени, ако е необходимо
 • не е приложимо за неръждаема стомана какти и за цветни метали като алуминий, мед и месинг

Лазерно рязане чрез разтапяне

Лазерно рязане чрез разтапяне

Лазерно рязане чрез разтапяне гарантира постоянно високо качество на рязане и изключителна прецизност. Азотът се използва при рязане, главно за алуминий и неръждаема стомана, но понякога и за стомана. Процесът на лазерно рязане е чрез топене и използване на лазерения лъч за стопяване на метал по контура на рязане. Получената по време на процеса стопилка се издухва от газова струя. Важно тук: Лазерният лъч е точно подравнен, така че не може да се образува ненужен оксид.

Предимства

 • безоксидни режещи ръбове
 • високо качество на рязане
 • необходима малка последваща обработка на ръбовете, следователно висока рентабилност

Недостатък

 • по-ниски скорости на рязане от лазерното чрез изгаряне

Кой процес на лазерно рязане за каква цел?

В зависимост от изискванията, които поставяте към вашия продукт и избрания материал, се използват различни процеси. Можете да се доверите на нашия опит и опита на нашата мрежа от производители, защото знаем кой процес на лазерно рязане е най-подходящ за каква цел.

Просто опитайте сами!

За да видите всичко това сами, просто опитайте нашата платформа ! Просто се регистрирайте безплатно и достъп до целия диапазон и започнете да изчислявате в рамките на няколко секунди. Очаквайте висококачествени лазерни детайли, доставени до вас бързо и навреме. Просто се регистрирайте или влезте, прикачете CAD чертежа и конфигурирайте свойте детайли.